Oferta – Hydroizolacja – Kominy – Elewacja

1. Hydroizolacja piwnic i fundamentów od zewnątrz

Zawilgocone piwnice nie mogą być w pełni wykorzystane, a obciążenie wilgocią może zagrażać substancji budowlanej. Oferujemy trzy metody na przywrócenie użyteczności pomieszczeniom piwnicznym poprzez zastosowanie nowej, trwałej i szczelnej hydroizolacji piwnic: z zewnątrz za pomocą modyfikowanych tworzywami sztucznymi mas bitumicznych, szlamów uszczelniających lub samoprzylepnych izolacji bitumicznych – za pomocą, których zewnętrzna powierzchnia ścian fundamentowych jest izolowana i zabezpieczona przed działaniem wody. Alternatywną metodą wykonania hydroizolacji zewnętrznej piwnic jest iniekcja kurtynowa, za pomocą której hydroizolacja piwnicy może być wykonana od wewnątrz. Ta metoda może być stosowana w późniejszym terminie, np. podczas pogłębiania piwnic istniejącego już budynku. W tym przypadku, połączenie ściany z posadzką piwnicy może być uszczelnione metodą iniekcji.

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

Piwnice mogą być uszczelniane od wewnątrz bez konieczności odkopywania fundamnetów i przeprowadzania robót ziemnych. Tego typu hydroizolacja może być wykonywana nawet w przypadku występowania przecieków. Hydroizolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem uzyskiwana jest za pomocą specjalnego mineralnego systemu. Po wykonaniu hydroizolacji, na ścianę można nakładać hydrofobowy, otwarty dyfuzyjnie tynk renowacyjny.

Hydroizolacja tarasów i balkonów

Hydroizolacji balkonów i tarasów stawiane są wysokie wymagania. Musi wykazywać odporność na warunki pogodowe, być wodoszczelna i  trwała. Biorąc pod uwagę przemieszczenia w obrębie elementów konstrukcji, które są zazwyczaj duże, należy używać materiałów mających dużą zdolność przekrywania rys.

  • hydroizolacja balkonów i tarasów za pomocą mas bitumicznych

Przepona pozioma / Tynki renowacyjne

Wilgoć podciągana kapilarnie w murze na dłuższym odcinku czasu może prowadzić do znacznych uszkodzeń. Oznakami tych uszkodzeń są wykwity solne, odpadające tynki, niszczenie tapet oraz rozwój szkodliwych dla zdrowia grzybów pleśniowych. Skuteczną metodą przeciwdziałania wilgoci podciąganej kapilarnie jest iniekcja grawitacyjna lub ciśnieniowa. Po odtworzeniu izolacji poziomej metodą iniekcji, na zawilgoconą ścianę nakłada się szerokoporowe tynki renowacyjne umożliwiające wolne od szkód wysychanie i odsalanie murów.

2.   Remonty i naprawy kominów

Wystająca ponad dach część komina, najbardziej narażona na wpływy atmosferyczne, szybko niszczeje, jeśli została wykonana z nieodpowiednich materiałów, które szybko tracą wytrzymałość, kruszą się i odpadają fragmentami, co może nawet doprowadzić do zawalenia się komina.

Remonty starych kominów sprowadzają się zazwyczaj do naprawy odcinka ponad dachem. Zwykle nie remontuje się natomiast zniszczonych kanałów spalinowych; zamiast je naprawiać, montuje się w nich wkłady kominowe. Na kominach otynkowanych bardzo często dochodzi do odparzenia tynku, który wskutek tego łatwo odpada. Odpadający tynk może niszczyć pokrycie dachowe, a woda zalegająca w zakamarkach i pęknięciach spowoduje przyspieszone niszczenie cegieł, z których komin wymurowano. Trwałość nowej wyprawy tynkarskiej na kominie można przedłużyć przez zastosowanie tzw. warstwy szczepnej ze specjalnych preparatów poprawiających przyczepność, a także przez dodanie do zaprawy substancji zwiększających jej szczelność i mrozoodporność.

Zobacz pełną ofertę remontów kominów w Krakowie.

3. Naprawa i renowacja elewacji

Elewacja często wymaga gruntowniejszej odnowy lub położena nowego tynku cienkowarstwowego. To zależy od tego, w jakim stanie jest tynk na elewacji i czy dom jest ocieplony. Możemy postąpić dwojako: usunąć tynk stary i nanieść nowy lub położyć tynk na tynk. W przypadku niewielkich ubytków w tynku wystarczy naprawić je, korzystając z uniwersalnej zaprawy budowlanej wyrównującej. Pozwala ona na wypełnianie zagłębień od 2 do 15 mm. Istniejące na powierzchni tynków rysy i pęknięcia należy poszerzyć do szerokości i głębokości min. 5 mm. Po odkurzeniu i umyciu szczeliny można wypełnić ją również zaprawą wyrównującą, tak aby  uzyskać równą płaszczyznę ściany. Miejsca, w których tynk jest „odparzony”, trzeba skuć aż do surowego muru. Po dokładnym odpyleniu i umyciu ściany, z której usunięto tynk, należy ją zagruntować.  Po wyschnięciu emulsji gruntującej można przystąpić do uzupełniania ubytków zaprawą tynkarską.

4.Remonty lokali mieszkalnych, biur i klatek schodowych

Zaniedbane i niszczejące klatki schodowe to problem wielu budynków mieszkalnych, ale z pomocą naszej firmy każda klatka schodowa zyska efektowny wygląd i będzie stanowić spójny element całego budynku.
Nasza firma pracami remontowymi w obrębie klatek schodowych zajmuje się od wielu lat. Zrealizowaliśmy już bardzo dużo remontów klatek schodowych i możemy pochwalić się doświadczeniem oraz zapewnić każdego kto zdecyduje się skorzystać z naszych usług, że w naszej firmie pracują wykwalifikowani fachowcy, a wszystkie prace realizujemy w oparciu o najlepsze materiały budowlane oraz nowoczesne technologie i sprzęt.

Remonty klatek schodowych nie stanowią dla nas wyzwania, ponieważ dysponujemy środkami, które zawsze pozwalają nam zgodnie z wyznaczonym planem i terminem sfinalizować remont. Wykonujemy pełen zakres prac budowlanych na klatkach schodowych, w tym malowanie klatek schodowych, tynkowanie oraz wszelkie prace wykończeniowe. Zajmujemy się także elektryką, która znajduje się w obrębie remontowanej klatki schodowej.